dokumentforfalskningen.
En advokat i et kjent velrenomert advokatfirma forfalsket papirer jeg hadde undertegnet på og sendte det til tinglysning.
Statens Kartverk sa jo at de skulle slette de falske papirene når de fikk en dom på at de var falske.
Vi sendte saken til Tingretten. De avviste den. Vi anket til Lagmannsretten. De avviste de. Vi anket til Høyesterett. De avviste den. Jeg synes det er undelig at vi ikke får lov til å ta denne saken for retten!

Side om hva som hendte fra desember 2011
Og side om historien helt fra begynnelsen
Og side om min kontakt med Statens Kartverk

Denne saken har voldet meg mye bekymringer, og jeg har til slutt bare resingnert.
Jeg trodde at i Norge, foregikk det ikke slikt.

Leieboeren gikk til slutt (januar 2015) til sak mot meg.
Her ble det inngått et forlik.
Jeg skal stå for forsikringen av innredningen og han skal betale meg en andel av min forsikringspremie.