Det som hendte etter desember 2011
i saken om forfalskning av tinglyste papirer.
Etter en hel del telefoniske purringer ble saken henlagt av påtaleansvarlig Inger Cecilia Nestevold, "idet intet straffbart forhold ansees bevist", den 2. februar 2012. Jeg snakket med politiet en del ganger, men jeg fikk ikke se hva den anmeldte hadde forsvart seg med. Henleggelse(vedlegg 69fixet)
Den 15 . februar 2012 påklager jeg anmeldelse av forfalskning av dokumenter, registrert hos politiet 22/9-11, anmeldesesnummer 11825953 er “henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist”, til Oslo Stadsadvokatembede. Påklage (vedlegg 70-fixet)
Via advokat, fikk jeg se hva den anmeldte hadde forsvart seg med Tilsvar anmeldelse (vedlegg74-fixet)
Neders på siden har han refert til to vitner, den ene er ansvarlig for dette "prosjektet" og den andre er den samme som solgte leiekontrakten forrige gang, med akkurat de samme protestene fra meg.
Tilsvar fra meg (vedlegg 93-fixet) (Her har jeg tatt vekk navn )
Jeg ringte en rekke ganger, men politiet hadde ikke gitt fra seg saken. Jeg ringte også til Inger Cecilie Nesvold i politiet.
Den 3/7-2012, sendte jeg ett purrebrev til Statsadvokaten. Vedlegg 97
Kopi av purre-brev fra Statsadvokaten til Politiet Vedlegg 98
Brev fra Politiet 27/7 2012 Vedlegg 99

Brev fra min advokat av 31. august Vedlegg 104
Først fikk min advokat en Kopi av en cd med sakens dokumenter.
Så sendte han et purrebrev den 16. oktober Vedlegg 106
Ca 27. november ringte min advokat statsadvokaten og purret på svar. Hun opplyste at hun var av samme oppfatning som politiet. Det var ikke vanlig å komme med begrunnelse for en slik avgjørelse. Hun hadde vært mye i retten i det siste, men skulle svar på henvendelsen innen rimelig tid.
Den 21/12 sendte han nok et purrebrev til Statsadvokaten. Vedlegg 107
Den 20/2 2013 sendte atter en gang et purrebrev til Statsadvokaten. Vedlegg 108
Samme dag mottok jeg en kopi av et Påtegningsark fra Oslo Statsadvokatembeter til Politiet datert 19. februar 2013. Vedlegg 109

Min advokat og jeg drar til Kartverket ved Hønefoss for å se dokumentene de har.
Jeg lager eget kapittel om kartverket: Statens Kartverk

Vi sender klage til Riksadvokate 7. mars 2013. Vedlegg 110 (Med vedlegg)
Vi får kopi av Påtegningsark fra Statsadvokaten til politiet datert 12. mars 2013. Vedlegg 111
14. mai 2013 sender min advokat en bemerkning til klage på vedtak av 19. februar 2013. Vedlegg 113
6/6 ringer jeg Riksadvokaten (22477850) De har motatt saken. Hun som har saken der, (Fossgard) var ikke tilstede. Jeg skulle ringe igjen i slutten av neste uke. (Hun jeg snakket med, skulle legge en merknad på pulten til Fossgard om at jeg hadde ringt)

Jeg fortsetter etterhvert
Til Tones hovedside