Forfalskning av dokumenter sendt til tinglysning

Kort fortalt:
Et kjent advokatfirma sendte meg noen dokumenter for underskrift.
Jeg tok heldigvis kopi av det jeg undertegnet og sendte dem deretter tilbake.
De skulle tinglyses. (Nå er det Statens kartverk som tinglyser dokumenter)

Ca en måned etterpå, bestilte jeg kopier fra Statens kartverk av disse tinglyste dokumentene.

Det viste seg at dokumeneten var forfalsket!

Jeg gikk til politiet og anmeldte forholdet med en gang. (September 2011)

Her er dokumentene
Dokumentene jeg undertegnet på Her er dokumentene tinglyst
Forsiden av pantedokument Forsiden av pantedokument
Forstørrelse av det som er merket Forstørrelse av det som er merket
Baksiden av pantedokumentet Baksiden av pantedokumentet
Forstørrels av merknaden nederst
(Jeg har strøket over litt som ikke skal på nettet)
 
Som dere ser er alt dette borte, de har bare skrevet på mitt personnummer.
Og videre: Transporterklæringen
Forstørrelsen der jeg har satt et kryss  
  Og slik så det ut tinglyst:

Dette begynner å bli et halvt år siden, og min tålmodighet blir satt på prøve.
Saken er blitt sendt litt rundt i politiet.
Hun som tok den imot, satt opp en foreløbig etterforsker på den.
Så ble den sendt videre til en etterforsker på et politikammer som de som er anklaget hører til. Han delte den ut til en annen.
Jeg har snakket med de to sistnevnte et par ganger.
Hun som saken ligger hos, fortalte meg at p.g.a alle mordene i Oslo i den siste tiden
(ca oktober-november 2011) måtte de la disse komme først.
Jeg uttrykte forsiktig at dette var en opplagt sak og ikke vanskelig å etterforske, og at jeg var bekymret for at noen kjente noen som ikke ville ha dette etterforsket.
Hun ble rasende og lurte på om jeg anklaget henne for korrupsjon.
I begynnelsen av desember ringte jeg henne igjen, saken var ikke sett på. Hun hadde vært syk siden sist vi snakket. Hun kom iallefall ikke til å gjøre noe med den før nyåret.

Da jeg anmeldte forholdet opplyste jeg Advokatfirmaet, Finanstilsynet, Advokatforeningen og Eiendomsmeglerforbundet om dette.
 
 
 
Siden er laget 30. desember 2011 av Tone