Statens Kartverk

Når jeg hadde snakket med Statens Kartverk etter at jeg hadde oppdaget at de fra det kjente advokatfirmaet hadde forfalsket dokumentene høsten 2011, hadde jeg fått opplyst over telefon at det var mulig å tinglyse kopier. Den gang sa de at jeg måtte anmelde forholdet, og at de ikke kunne gjøre noe før det var gjort.
I begynnelsen av februar (2012) ringte jeg dem, og sa at jeg gjerne ville ha tinglyst kjøpskontrakt mellom Ole Fredrik Stovland og Birgit Benterud. (I dens punkt 6, står det at leietager skal forsikre leiligheten selv). Hun jeg snakket med sa de ikke tinglyst kopier, men at jeg kunne sende en anmodning om det.
Dette ble gjort. Mitt brev til Statens Kartverk av 8. februar 2012. Vedlegg 88
Svaret av 14. februar 2012, fikk jeg like etterpå, undertegnet av Unni Kampenheim. Vedlegg 89
9. mars 2012 klaget jeg på at de hadde tinglyst kopier. Vedlegg 90. Jeg la ved 2 vedlegg. Nemelig pantedokumentet og transporterklæringen slik de så ut etter at jeg hadde underskrevet dem. (Pantedokumentet Vedlegg 63 og
Vedlegg 61
transporterklæringen) Slik de så ut, etter at jeg hadde undertegnet dem.
Svar fra Statens Kartverk av 15 mars 2012. Vedlegg 91
Mitt brev av 16. mars 2012 med vedlegg. Vedlegg 92
Brev fra Statens Kartverk av 20. mars 2012. Vedlegg 95
Brev fra Statens Kartverk av 18. april 2012, undertegnet av Ingunn Dynna. Vedlegg 94
7/6 sendte min advokat brev til Kartverket. Vedlegg 96
Svar fra Statens Kartverk 13. juli Vedlegg 100
Min advokats brev av 20. august 2012 Vedlegg 101
Brev fra Statens Kartverk 24.08.12 Vedlegg 102 (med vedlegg)
Brev til Statens Kartverk fra min advokat av 31. august 2012 Vedlegg 103
Tirsdag den 5. mars var min advokat og jeg hos Statens Kartverk og fikk fargekopier av de tinglyste dokumentene.

Vi snakket med Hanna S Rijken. (Hun satt i resepsjonen). Her er fargekopiene vedlegg til Vedlegg 110
Dette er altså skannet inn "orginaler" av det som er tinglyst. Her kommer det tydelig frem at de ikke er orginaler; dette er bekreftete kopier. Pantedokumentet og transporterklæringen er bekreftet av Hanna Skjeen i Statens Katverk og Transporterklæringen er bekreftet som rett kopi av rekvirenten.

Den 26. mars sender min min advokat en begjæring om sletting av den tinglyste transporterklæringen til Statens kartverk. Vedlegg 112
Min advokat får brev fra Statens kartverk, datert 19. april 2013. Kort oppsummert slår brevet fast at dersom vi får en dom på at transporterklæringen er forfalsket, så vil den bli slettet. Vedlegg 114

  Ok, dette går vi i gang med,
men det viser seg at det ikke er enkelt! 
14. mai sender min advokat et varsel etter tvistelovens § 5-2, til Advokat som har forfalsket dokumentene. Vedlegg 115
15. mai ble min advokat oppringt av mottagere av brevet, som truet med injuriespørsmål og forlangte og oversendt all korrespondanse fra Statens kartverk.
16. mai fikk min advokat en mail fra anklagede. Vedlegg 116
Min advokat svarer på mailen samme dag: Vedlegg 117
27. mai får jeg oversendt fra min advokat på e-post, kopi av brev fra Advokatfirmaet. Vedlegg 118 Her kjenner jeg igjen truslene om økonomisk forfølgelse som jeg ble utsatt for i forbindelse med at jeg skulle undertegne transporterklæringen når forrige leieboer skulle overta leiligheten. (Den gang hadde jeg ikke råd til advokat engang, og var redd de ville ta fra meg gården)
 
 
Til Tones hovedside