Tafjord Tilbake til tur i Norge 2008
Tilbake til Śrskavalkade 1992

På denne siden vil jeg kanske etterhvert skrive litt mere om Tafjord. Foreløbig skriver jeg om Fundergaten, basert på oppslaget, (direkte avskrift) av turistplakaten der, og om Tafjord-ulykken.

Jeg har laget en side med bilder fra Tafjord sommeren 1994 (Laget 27/5-2010)
Fundergaten

Omtalen om gaten på turistplakaten:
Denne gaten har en lang og spennende historie. Fra først av har gaten trolig vært en krøttersti der husdyrene ble jaget om morgen og kveld på vei til beite, og kyrne gikk her helt til sommeren 2004. Etter hvert ble det bygget små hus her, og nå er dette et særpreget gatemiljø, med kyrkebuder , stuer og en skole, det eneste i sitt slag som er igjen på disse kanter.
I denne gaten må det ha vært et utrolig pulserende liv helt fra hanen til Embjørg vekket alle i ”grålysningen” – med kyr på vei til beite, skolebarn til og fra skole; og ikke minst myldret det i friminuttene. Hjørnene mellom bodene var ypperlige gjemmeplasser. Folk var stadig på vei fra og til fossene og elvene der de måtte hente alt sitt vann. For å skylle klesvask ren for såpe, var elven uunnværlig.

Etter 1960 har ikke bodene vært i bruk. Flere av husene er borte. Og noen var nesten helt ødelagt høsten 1990, da det ble satt i gang restaureringsarbeide.

Fundergaten 1930 Fundergaten 1970

Kart over Fundergaten
i 1930 og i 2007

1 Åse-Jakob-buda
2 Gamleskolen
3 Sølvfestbuda
4 Nestedalsbuda
5 Nikolinastovo
6 Karolinastova
7 Matitstova
8 Rødals Elias-buda
9 Sanderbuda
10 Berte-Maria-stova
11 Embjørgstova
12 Kaldhusbua
13 Øyabuda

14 Olina Anna-stova
15 Vassbuda
16 Lovisebuda
17 Holebuda
18 Elias Bendik-buda
19 Lydianne-løa
20 Lydianne-             vedaskotel
21 Lydianne-stova
22 Vass-jo-buda
23 Skuledo
24 Arneløa
25 Lisabuda

 

Fundergaten.
Nestedal (Ole Martinius Rødal) sitter i forgrunnen. Han døde i 1956, 94 år gammel. Jeg vil tippe at bildet viser ham i 50-70-årsalderen. I tilfellet er bildet fra 1912-1932??
Fundergaten 1930-1940??
Bodene

Alle gårdene fra Onilsavatnet og frem gjennom Rødalen og Kaldhussæterdalen hadde boder her. Den nederste som folk husker var ”Ole-Bernt-boden” ved Pe-løa og den øverste var ”Kaldhus-Olav-buden”. Iallt husker folk 15 boder og 6 stuer. Bodene var glisne og kalde. Det var ikke lov å sette inn ovn før rundt 1920. Derfor overnattet dal-folket sjelden for moro skyld. Var det sne og stor fonnfare, kunne det hende de måtte være over i flere dager før veien var farbar. Det var ikke vanlig å opp og ned dalen i kirkeklær. De hang i bodene. Der skiftet de og der spiste de gjerne nisten sin, før de rodde den lange fjorden, eller tok fatt på den milelange turen oppover igjen. Bodene var gode å ha når de skulle frakte varer opp og ned de lange dalene. Da satte de fra seg det de ikke trengte med en gang. Det ble hentet ved senere anledning
     
     
Nedstedal, som ga navn til gaten.

Ole Martinus Rødal (1862-1956), også kalt ”Nedstedal” bodde fast i Nedstedalsbuda (hus nr 4) og drev med handel og mye annet. Han var usedvanlig nevenyttig for det første og var helst mekaniker. Det ble for trangt i den vesle boden så han støpte seg et verksted i skråningen rett under. Det var det første betonghuset i bygda. Han hjalp folk når de var i knipe, og kjøpte seg mer og mer utstyr, blant annet rørtenger og rørgjengeutstyr. Han arbeidet også i Tafjord Kraft. Han kjørte motorbårene som hørte til her inne, ”M/B Tafjord” og ”M/B Odin”. Nedstedal holdt seg sammen med ungdommen hele livet. Han var aktiv i ungdomslaget og ellers i alt som forgikk i bygda. Han var felespiller, og hadde 3-4 feler og fartet mye rundt og spillet til dans og bryllup. Senere skadet han fingrene sine, og da var det hardt for ham å slutte som spillemann. Fra boden sin drev han handel med flere firmaer omkring i landet. Han hadde mange kataloger, og handlet med så forskjellige varer som teppevarer, strikkegarn, verktøy, spiker og båtsøm.
Ikke minst handlet han øl fra ”E C Dahl” i Trondheim og fra firmaet ”Christian Funder” i København kjøpte han b.a. Cognac som ble levert på 60 liters eikefat. Fjølene fra disse ble liggende å slenge omkring hjørnene her, og etter hvert tok folk til å bruke navnet Fundergaten.

Ole Martinus Rødal, Nestedal på folkemunnet.
Mannen som forårsaket Navnet på gaten.

Lengst til høyre: Reklame på cognac fra Christian Funder.

Tafjords kjøpemann Reklame på cognac fra Christian Funder
     
Stuene

De  seks stuene var små, men rommet allikevel store barneflokker og noen husdyr. Stuene hadde gjerne stall og fjøs, enten i kjeller eller i den ene enden. De voksne drev med håndverk som snekring, smedarbeide, strikking og veving. Mye av det de trengte ble hentet i naturen. Høy samlet de for eksempel i bratte fjellskråninger som man vil kalle for ufremkommelige i dag. Stuene hadde navn etter kvinnene, for eks. Embjørg-stova, Maria-stova.
De som bodde her ble nevnt med kone/mor sitt navn. For eks Embjørg-Karl
Berta-Maria-stova

Berta Maria Tafjord og Rikard Tafjord foran Berta-Maria-stova.
Hus nummer 10, øverst i Fundergaten.

 


     
Skolen

Skolen holdt først til Karolina-stova, men i 1897 ble egen skolebygg for bygda bygd. I denne skolen gikk det 1919 hele 68 elever.
Elevtallet minket etter Tafjord-ulykken og krig og varierte mye, bare 10 elever i 1951, men 39 i 1962. De største elevene holdt til i oppe, og de minste i kjelleren. I friminuttene lekte ungene seg rundt bodene. Noen holdt på med ?enti? over Arneløa, og noen lekte gjemsel. Vann hentet de i elven, og ovenfor Arneløa var det en hel rekke med utedoer, to for skolebarn, en for lærere og en for dalfolket. Skolen var i drift  til 1958 da det ble bygget en ny skole i Holen. Ellers ble den brukt som sløyd noen år på 1970-tallet.
Skolen 1911 Skolebygningen sommeren 2008
Skole fotografert i 1911   Jentene forand skolen sommeren 2008

Lærer Johan Alme med sin sønn Paul til venstre. Ellers:
1. rekke:
Borghild Rødal, Petra Rødal, Arne Alme, Gunvor Tafjord, Sigrid Døving Veiberg, Borghild Kaldhussæter og Eline Tafjord.
2. rekke:
Anna G. Rødal, Margrethe Tafjord, Tora Rødal, Anna Kaldhussæter, Lina Kaldhussæter, Pernille Rødal og Øivind Kaldhussæter.
3. rekke:
Petter Tafjord, Ole Tafjord, Klara Tafjord, Petra Tafjord, Gudrun Hjelle, Kristine Rødal, Ingeborg T. Erdal og Gerhard Rødal.
4. rekke:
Martin Døving, Emil Tafjord, Sigmund Tafjord, Arne Tafjord og Birger Tafjord.

 
 Tafjord-ulykken
 
Bilde av Tafjor før 1934, da ulykken skjedde    
 
 
 
Til toppen

 

Tilbake til min hovedside Send meg en e-post Tilbake til Norgesturen sommer 2008
Siden er påbegynnt juli 2008 Telefon: 22607227 Mobil 47022836
E-post: e-sylou@online.no
Adresse Ullevålsveien 69
0454 Oslo