Trykk for å komme tilbake
1) Hovedhus    2) Stabbur   3) Grisehus/Dukkestue   4) Utedo   5) Fjøs   6) Grisehus   7) Stall   8) Veabod   9) Låve   10) Låvetrapp   11) Utstyrsbod   12) Kjellerinngang   13) Vannpost   
14) Grønnsakshave   15) Bær-have
Tilbake