Vedlegget til e-posten kom som en Pdf-fil:

Viser til ovennevnte.
Loftsleiligheten er nå solgt, og vi ber vennligst om ditt samtykke til transport av leieretten/leiekontrakten, jf avtalens pkt 5.
Vedlagt følger i den forbindelse kopi av brev og transporterklæring, også sendt deg pr post.
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Med vennlig hilsen/Best regards
Description: b5