Tone-E. Sylou-Creutz
Ullevålsveien 69
0454 Oslo
Telefon 22607227, 66982246
Mobil 47022836
Internett: sylou-creutz.com

7. april 2011

 

Advokat Marius Andreas Rød
Bing Hodneland advokatselskap DA
Pb 775 Sentrum
0106
Oslo


Prospekt over  leierett og innredning på loftet i Ullevålsveien 69

 

Jeg er eier av Ullevålsveien 69, og har en del kommentarer til Prospektet - og taksten av leieobjekt og loftsinnredning i denne gården.  Jeg synes disse er veldig missvisene og grenser vel til det ulovelige.
Jeg kan ikke skjønne at Takstmann Jan Olsen har satt en takst på kr 4950000,- på dette objektet.

For det første virker det som at en selveierleilighet er til salgs. (Til tross for at det står et sted med ”liten skrift” Eierform: annet)

At gårds og bruksnummer er nevn, kan få leiligheten til å virke som en selveierleilighet. 

Arealet av tomten, har heller ingen betydning for denne leiligheten, heller ikke de andre opplysningene om gården.

Felleskostnader er også en betegnelse for hva man betaler i faste utgifter i et sameie, her dreier det seg om husleie.

Det som er til salgs er en leiekontrakt på et loftsareal, pluss innredningen.

Husleien er fastsatt ved dom, og er basert på at man har egen forsikring på innredningen. Dette burde selger av leiekontrakten ha opplyst om. Hva man får forsikret innredningen for vil vel gjenspeile verdien av objektet, og jeg tviler på at dette ikke er i nærheten av kr 4950000,-

Jeg vil også opplyse om at den ”store ytre entren” ikke disponeres av leiligheten alene.
Parkeringsmulighetene i gatene i nærområdet er meget begrenset.
Det er for tiden forbudt å bruke pipene, p.g.a. pipebrann i februar.

Jeg vil også få opplyse om at naboleiligheten, som har en lignende leiekontrakt og er bygget omtrent på samme tid, hadde en veranda som hadde forårsaket råte av taket under. Jeg måtte reparere taket p.g.a. dette i fjor sommer. Jeg hevder at dette bør erstattes av leietager, siden skaden er forårsaket av hvordan verandaen er bygget på. Hun svart ikke på henvendelser mens jeg holdt på med reparasjonen.  Jeg bygget ikke opp hennes veranda igjen. Selvfølgelig opplyste jeg henne om dette mens jeg holdt på.

 

Med vennlig hilsen


_________________
Tone-E. Sylou-Creutz

 

Kopi til Takstmann Jan Olsen og Norges Takseringsforbund
Kopi av dette brev vil også bli sendt som e-post