Vedlegg1 Begjæring om midlertidig forføyning
Vedlegg 2 Brev fra meg 31/10-2006
Vedlegg 3 Varsel om begjæring om fullbyrdelse av kjennelse fra Hodneland og Co