Her følger vedleggene

Bilag 1: Dom av 18. april 2002 om fastsettelse av husleie

Bilag 2: Kjennelse i Oslo Byfogdembete av 29/9 2006

Bilag 3: Brev fra meg av 27/4-2011

Bilag 4: E-poster mellom meg og Advokat Marius Rød i perioden 14. - 28 april 2011

Bilag 5: E-post til meg fra Advokat Marius Rød av 2. mai 2011
Bilag 5-1: Svar fra meg 1. mai 2011
Bilag 5-2 E- post fra meg og fra Advokat Marius Rød av 2. mai 2011
Bilag 5-3 til 5-6: E-poster mellom meg og Bing 1. - 9. mai 2011
Bilag 5-7 Brev fra Bing Hodneland av 19. mai 2011
Bilag 5-8 E-post mellom meg og Bing 16. til 20. mai 2011
Bilag 5-9 Brev fra meg til Bing, 16. mai 2011
Bilag 5-9 Brev fra meg til Bing, 16. mai 2011
Bilag 5-10 og 5-11 E-post mellom meg og Bing 30. mai til 8. juni 2011
Bilag 5-11 E-post fra Bing 1. august 2011
(Det var to dokumenter som hadde nr 5-11)
Bilag 5-12 Brev fra meg 4. august 2011